Физика - техникалық институт (ФТИ)

1990 ж. 27 желтоқсанда Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің қаулысы бойынша құрылған ғылыми - зерттеу ұйымы. 1996 ж. Қазақстан Республикасы Үкметінің қаулысына сәйкесті ұйымға Жоғары энергия физика институты қосылған. 2007 ж. Қазақстан Республикасы Үкметінің қаулысына сәйкесті ұйым "Физика - техникалық институт" жауапкершілігі шектеу лі серіктестік ретінде қайта құрылған. Институт Алматыдан жиырма шақырымдағы Алатау кентінде орналасқан.

Біздің серіктестеріміз