ЯДРОЛЫҚ ФИЗИКА ЖӘНЕ РАДИАЦИЯЛЫҚ ЭКОЛОГИЯ ЛАБОРАТОРИЯСЫ

Лаборатория жетекшісі: ф.-м.ғ.д. Лебедев Игорь Александрович

Ғылыми-зерттеу бағыты

Ядролық жәнеэлементарлы бөлшектер физикасы, жоғары энергия физикасы, ғарыш сәулелері физикасы, астрофизика, радиациялық экология, ақпараттық және ғарыштық техналогия саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу. Үлкен көлемдегі мәліметтерді өңдеудің математикалық әдісін жасау және қолданысқа ендіру, көп өлшемді және көп параметрлік мәліметтер жиынтығын өңдеу, өндірістік процеске қажетті компьютерлік бағдарламалар жасау, физикалық процестер мен объектілерді модельдеу

Аспаптар

Жоғарыдәлдікті микроскоп МПЭ-11, МИГЭ-2, МИРЭ-2

Мақсаты: Фотоэмульсидегі ядролық байланыстытың геометриялық және кинематикалық сипаттамасын анықтау. Мөлдір және жартылаймөлдір қабықшалардың ішкі құрлымын зерттеу.

Микроскоп МПЭ-11

Микроскоп МИГЭ-2

Микроскоп МИРЭ

МБИ-9 және KSM үлгідегі микроскоптар

Мақсаты: ядролық соқтығысуларды іздеу және бөлшектің ізіндегі ионизациялануды зерттеу.

Микроскоп МБИ-9

Микроскоп KSM

ФАИИС-2 бағдпрламалық-есептеу кешені

Мақсаты: Тәжірибелік мәліметтерді өңдеу және талдау

Энергия 200 АГэВ кезіндегі күкірт ядросының фотоэмульсия ядросымен соқтығысуы.