Новости

Последние события и репортажи

ҚР ҰҒА академигі Э.Г. Боосты еске алуға арналған Халықаралық ғылыми конференция өтті

ҚР ҰҒА академигі Э.Г. Боосты еске алуға арналған Халықаралық ғылыми конференция өтті

WhatsApp_Image_2023-03-06_at_08.13.15.jpgҮстіміздегі жылдың 27 ақпан күні Физика-техникалық институты ұйымдастыруымен Satbayev University қабырғасында ҚР ҰҒА академигі Эрнст Гербертович Боосты еске алуға арналған халықаралық ғылыми конференция өтті. Үстіміздегі жылдың 27 ақпан күні Физика-техникалық институты ұйымдастыруымен Satbayev University қабырғасында ҚР ҰҒА академигі Эрнст Гербертович Боосты еске алуға арналған халықаралық ғылыми конференция өтті. Аралас формада өткен конференция инновациялық зерттеулер мен физика саласындағы серпінді ғылыми әзірлемелердегі ғылыми-зерттеу институттары арасындағы ынтымақтастықты дамытуға бағытталды. Сондай-ақ, жоғары энергия физикасы, ғарыштық сәулелер, материалтану және нанотехнологиялар саласындағы өзекті мәселелер мен мүмкіндіктер талқыланды.Іс-шараға қазақстандық қана емес, алыс-жақын шетел – Германия, Ресей, Өзбекстан, Башкортостан секілді мемлекеттердің университеттері мен ғылыми институттар ғалымдары қатысып, ой бөлісті. Атаулы шараны Институт директоры физика-математика ғылымдарының кандидаты А.Серикканов ашып берді. Satbayev University проректоры Жаутиков Б.А. және академик Мұқашев Б.Н. сөз алып, ғалымдар жұмысына сәттілік тіледі. Академиктің ізін жалғастырушы ұлы Мәскеу мемлекеттік М.В.Ломоносов атындағы университетінің Ядролық физика ғылыми-зерттеу институтының директоры, ф.м-ғ.д. Боос Эдуард Эрнстович онлайн қатысып, ұйымдастырушыларға өз ризашылығын білдірді әрі ғылыми жұмысы жайлы баяндама жасады. Академикпен бірге жастайынан қатар жұмыс атқарып, жетістіктер жолын басып өткен физика-математика ғылымдарының кандидаты Булат Орымбекұлы Жаутыков Эрнст Гербертович жайында көңіл тебірентер естеліктерімен бөлісті. Шарада жергілікті Металлургия және кен байыту институты, Ядролық физика институты, Satbayev University, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Абай атындағы ҚазҰПУ,  Өзбекстан ҒА ФТИ, Ташкент мемлекетттік техникалық университеті, Уфа ғылым және технология университеті т.б. ғалымдары мен жас ғалымдары жұмыстарын ортаға салды, сондай-ақ Санкт-Петербург ITMO университеті физика факультетінің жетекші ғылыми қызметкері ф.м-ғ.д. Карловец Д.В., Германиялық Потсдам университетінің зерттеушісі PhD Токмолдин Н.С., Өзбекстан ҒА ИЯФ ғалымы, ф.м-ғ.к. Саидахмедов К.Х. белсене қатысып, өзекті баяндама жасады, әрі тыңдаушылардың қызықты сұрақтарына жауап берді. Конференция қорытындысы бойынша ұйымдастырушы комитет академик Э.Г. Боостың еңбегі сіңген Алатау ықшамауданындағы өзі тұрған көшеге атын беру туралы ұсыныс жасады. Ғалымдардың басын қосқан шара соңында барлық қатысушылар сертификатқа ие болып, баяндамалар тезистер жинағы ретінде басылып шығарылды. Ғылыми іс-шара ұйымдастырушылары Satbayev University ұйымына және барлық қатысушыларға ризашылығын білдіреді.

WhatsApp Image 2023 03 13 at 20.43.46

27 февраля 2023 года Физико-технический институт организовал в стенах Satbayev University международную научную конференцию памяти академика НАН РК Эрнста Гербертовича Бооса.

Конференция проведена в гибридном формате и была направлена на инновационные исследования, прорывные научные разработки в области физики и на развитие сотрудничества между научно-исследовательскими институтами.

В ходе данного мероприятия обсуждались актуальные задачи и возможности в области физики высоких энергий, космических лучей, материаловедения и нанотехнологий.

На данном событии участвовали и обменялись мнениями не только отечественные ученые, но и ученые из университетов и научно-исследовательских институтов ближнего и дальнего зарубежья: Германии, России, Узбекистана и Башкортостана.

Мероприятие открыл директор Физико-технического института, кандидат физико-математических наук, председатель организационного комитета конференции Серикканов А.С. «У Эрнста Гербертовича воплотились лучшие черты человека: его отличали высокий профессионализм и подлинная гражданственность, чувство долга и преданность делу, глубокая интеллигентность и широкая эрудиция, порядочность и надежность, скромность и уважение к людям», - отметил Серикканов А.С. рассказывая об основных вехах жизни и деятельности Э.Г. Бооса.

С речью выступили Проректор по академическим вопросам Satbayev University Жаутиков Б.А. и академик НАН РК Мұқашев Б.Н. и пожелали удачных выступлений ученым.

Приемник академика, д.ф.-м.н. Боос Эдуард Эрнстович, директор научно-исследовательского Института ядерной физики МГУ принял участие онлайн, поделился о своей научной работе, также поблагодарил организаторов. О культе личности произнёс речь к.ф.-м.н. Жаутыков Булат Орымбекович.

На конференции представились с докладом именитые ученые и молодые ученые из Института металлургии и обогащения, Института ядерной физики, Satbayev University, КазНУ им.аль-Фараби, КазНПУ им Абая, ФТИ АН Узбекистана, Ташкентского Государственного технического университета, Университета науки и технологии Уфы и т.д. Следует отметить, что ведущий научный сотрудник физического факультета Санкт-Петербургского ИТМО, д.ф.-м.н. Карловец Д.В., научный сотрудник Университета Потсдам Германии PhD Токмолдин Н.С., ИЯФ АН Узбекистана к.ф.-м.н. Саидахмедов К.Х. активно принимали участие, сделали доклад на современные темы науки, что вызвал бурное обсуждение.

По итогам конференции организационный комитет выступил с предложением дать имя академика Э.Г. Бооса улице в мкр.Алатау, где он прожил и трудился большую часть своей жизни.

По окончании международной научной конференции памяти академика НАН РК Э.Г. Бооса все участники получили сертификаты и был выпущен сборник тезисов.

Организаторы выражают свою огромную благодарность Satbayev University за предоставленную возможность, и также благодарит всех участников конференции за научные доклады.

WhatsApp Image 2023 03 06 at 11.18.05WhatsApp Image 2023 03 06 at 11.18.04 2WhatsApp Image 2023 03 13 at 20.43.27WhatsApp Image 2023 03 13 at 20.43.28WhatsApp Image 2023 03 06 at 11.18.04WhatsApp Image 2023 03 13 at 20.43.40

Академик «Құрмет» орденімен марапатталды

Академик «Құрмет» орденімен марапатталды

Академик «Құрмет» орденімен марапатталды
Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығымен Институтымыздың жетекші ғалымы, ҚР ҰҒА академигі, физ.мат. ғыл. докторы Мұқашев Болат Нығметұлы ғылымға сіңірген еңбегі үшін «Құрмет» орденімен марапатталды.
Физика-техникалық институты ардақты ғалымды осы Мемлекеттік марапатымен шын жүректен құттықтай отырып, зор денсаулық, шығармашылық табыс, ұзақ өмір тілейді.

Указом Президента Республики Казахстан ведущий научный сотрудник нашего Института, академик НАН РК, доктор физ.мат. наук Мукашев Болат Ныгметович награжден орденом «Құрмет» за вклад в науку.
Физико-технический институт искренне поздравляет заслуженного ученого с этой Государственной наградой и желает крепкого здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни.
 
мукашев орден 1
Проведения учений и тренировок в области ГЗ и ЧС в ТОО «Физико-технический институт» по плану за год

Проведения учений и тренировок в области ГЗ и ЧС в ТОО «Физико-технический институт» по плану за год

Охрана жизни и здоровья человека является приоритетным направлением социальной политики государства. Работник должен иметь определенное мировоззрение и представление не только о личной безопасности, но и должна владеть знаниями по безопасной организации производства. Актуальным является повышение общего уровня культуры безопасности граждан РК.

Директором Института издаются приказы и распоряжения по вопросам управления, распределения обязанностей, выполнения определенных мероприятий. В сфере пожарной безопасности могут издаваться распоряжения и приказы по следующим направлениям:

  • о введении противопожарного режима;
  • о назначении лиц, ответственных за состояние пожарной безопасности на вверенных участках, по структурным подразделениям;
  • об утверждении положений, инструкций, планов, других документов в сфере пожарной безопасности;
  • о проведении плановых или внеочередных проверок на системах защиты, инструктажей, теоретических и практических занятий;
  • о создании пожарно-технических комиссий.

Также приказы и распоряжения могут издаваться по текущим вопросам пожарной безопасности, требующим оперативного выполнения или контроля.

Журналы ведутся для отражения результатов проверок, инструктажей, других плановых и внеочередных мероприятий по пожарной безопасности. Перечень журналов, которые могут потребоваться:

  • журнал вводных, плановых и внеочередных инструктажей;
  • журналы учета средств первичного пожаротушения;
  • журналы плановых и внеочередных надзорных проверок (в том числе МЧС);
  • журнал контроля за выполнением мероприятий по пожарной безопасности;

В стенах Института периодически проводятся подобные учения и тренировки в области ГЗ и ЧС по плану за год:

1. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара.

А) Ознакомление сотрудника со схемой устройства огнетушителей (таблицы и схемы, макеты).

Б) Тренировочно- практическая часть

   news1     news2

2. Учебные действия сотрудников ТОО «Физико-технического института» при эвакуации. Как правильно вести себя в экстренных ситуациях.

3. Действия сотрудников при эвакуации из горящего или задымленного помещения.

4. Командно-штабные учения.

  news3     news4   news5

5. Проведения дневных пожарно-тактических занятий с участием территориального округа.

  news6  news7

6. Тренировки: сейсмотренировки, селетренировки, учебные тревоги, проведения эвакуационной тренировки

7. Мероприятий по пропаганде гражданской защите и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники должны знать свои обязанности на случай возникновения пожара, уметь пользоваться огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения, уметь вызвать пожарную охрану, принимать немедленные меры к спасению людей и материальных ценностей.

Каждый сотрудник должен пройти обучение (инструктаж) о мерах пожарной безопасности.

Инженер по технике безопасности ФТИ Есимбекова К.Е.

05 ноября 2021 года в стенах нашего Института прошел день открытых дверей

05 ноября 2021 года в стенах нашего Института прошел день открытых дверей

05 ноября 2021 года в стенах нашего Института прошел день открытых дверей.

WhatsApp Image 2021 11 05 at 12.42.33

Это мероприятие посетили представители науки и образования. Мы были очень рады
встретить руководство, сотрудников и студентов Satbayev University, которые приехали
вместе, что говорит о дружном и сплоченном коллективе Университета.

IMG 0196
Гостей ждал рассказ о деятельности Института, сотрудники провели экскурсию в
нанолабораторию, по производственным подразделениям, а также за небольшим
фуршетом прошло знакомство сотрудников, интересные беседы, обсуждения разных
вопросов.

IMG 0209
День открытых дверей начался с приветственного слова директора Физико-
технического института к.ф.м.н. Серикканова А.С. В своем обращении Абай
Серикканович рассказал о важности науки в жизни человека, об особенностях научно-
исследовательского, образовательного процесса в стенах Института, проинформировал о
планах на ближайший год, а также поблагодарил всех собравшихся за интерес к ФТИ.

IMG 0217
«Наука – это добывание истины, процесс трудный, кропотливый и одновременно
интересный, захватывающий. Научная сфера – одна из тех, где творческий потенциал
человека раскрывается по максимуму: итогом этой деятельности становится внутреннее
развитие самого исследователя и обогащение мира новым открытием», - отметил он.

IMG 0223
В ходе мероприятия выступил ректор SU Бегентаев М.М. и выразил благодарность
коллективу ФТИ, академик НАН РК, первый директор и основатель ФТИ Мұқашев Б.Н.
рассказал о достижениях Института, к.ф.м.н. Хусаинов Е.К. отметил о важности
технопарка, в которым Институт является участником, д.ф.м.н. Садыков Т.Х. поделился с
научными результатами в сфере космических лучах, и др.

WhatsApp Image 2021 11 05 at 18.49.09
Для всех заинтересованных студентов ВУЗов, которые активно занимаются научными
исследованиями по программе бакалавриата, магистратуры и докторантуры наши двери
всегда открыты.

 

Ректор НАО КазНИТУ имени Сатпаева К.И. посетил Физико-технический институт

Ректор НАО КазНИТУ имени Сатпаева К.И. посетил Физико-технический институт

30.06.2021 года Физико-технический институт посетил Ректор НАО КазНИТУ имени Сатпаева К.И. Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович.

IMG 0448

Директор Института Серикканов Абай Серикканович ознакомил с основными направлениями деятельности Института. На полупромышленном участке  было представлено оборудование, где проходит реализация уникальной технологии по очистке кремния до солнечного качества. Кремний солнечного качества используется для производства солнечных панелей. Академик НАЕН РК Чокин К.Ш.. Чокин К.Ш. рассказал о своем проекте по обработке железорудных хвостов, что позволило бы безотходно использовать железной руды. Не менее важное направление ФТИ – изучение космических лучей. Руководитель лаборатории д.ф.м.н. Садыков Т.Х рассказал о трех направлениях которые реализуется совместно с ФИАН, Россия на высокогорной научной станции Тянь-Шань.

IMG 0462

В ходе встречи прозвучали предложения по созданию и реализации совместных научных программ и проектов в области фундаментальных, прикладных исследований, по организации стажировок и курсов повышения квалификации, обмену ведущими преподавателями для консультаций, чтения лекций, проведения занятий, а также подготовке научных кадров через магистратуру и докторантуру и многое другое.

IMG 0604

 

День работников казахстанской науки

День работников казахстанской науки

директор

Уважаемые коллеги в науке, дорогие гости!

Сегодня День работников казахстанской науки!

Дата празднования выбрана не случайно. Этот день связан с днём рождения человека, стоявшего у истоков организации научной деятельности в Казахстане – К.И Сатпаева.

Как нам известно, Президент на четвертом заседании Национального совета в октябре 2020 года объявил о решении провозгласить 2021 год Годом 30-летия Независимости. Независимость - по праву считается символом свободы и могущества нашего государства. С момента обретения независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Казахстана новыми достижениями и успешными преобразованиями, за годы независимости мы добились мирового признания и большого прогресса. Сегодня подрастает новое поколение, впитавшее дух свободы, успеха и победы, которое своими творческими, интеллектуальными достижениями, добрыми делами прославляет нашу страну, наш Казахстан! Главное достояние - это мир и согласие в нашем общем доме. Желаю каждому дому и каждой семье здоровья и благополучия, достатка, спокойствия и мира!

Наука – одна из важнейших опор государства. Именно она двигает общество вперед, развивает технологии, совершенствует производство и открывает новые пути. Современная наука в нашей стране развивается, вводятся новые гранты для молодых ученых, принимаются кардинальные меры по качественному изменению системы в этой сфере, не зря Глава государства поручил существенно увеличить финансирование в этом направлении. Дальнейшее укрепление светлой науки независимой и молодой страны в наших руках.

В такой праздничный день желаю всем ученым успехов, удачи во всех начинаниях, коллективу желаю только движения вперед, творческих идей, процветания и высоких перспектив для каждого из вас и всем доброго здоровья!